Μικρὸν ἀπὸ τοῦ ἡλίου μετάστηθι.

Διογένης ὁ Σινωπεύς (Diogène de Sinope)

« Ôte-toi de mon Soleil. »

Propos prêtés à Diogène, s’adressant ainsi à Alexandre le Grand venu lui demander s’il avait besoin de quelque chose.